Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΘΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΛΛΩΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Target: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Region: Greece
Tweet this petition:

Background (Preamble):
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΘΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΛΛΩΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Στη Σκύρο υπήρχαν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ από την απελευθέρωση «Βοσκοτόπια-Μάντρες ή Χορτονομές», ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ, ευθύνη των κοινοτήτων και προυχόντων, ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ εκ των κατακτητών, όπως ΕΝΕΤΙΚΗΣ και ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Στη Σκύρο όμως επικρατεί ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ πλέον και ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ως “εθιμικό δίκαιο", υπό την νομική έννοια «εμπράγματο δικαίωμα βοσκής θρεμμάτων επί αλλότριου εδάφους», που στην καθομιλουμένη ονομάζεται «Βοσκοτόπι-Μάντρα, ή Χορτονομή», υπό διάφορα (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ) νομικά καθεστώτα,

ΕΠΙΠΛΕΟΝ μετά την απελευθέρωση ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ στο Δήμου Σκύρου, «Βοσκοτόπια-Μάντρες ή Χορτονομές» και περιουσιακά στοιχεία από διαλυμένα ΤΟΠΙΚΑ Μοναστήρια (άλλωστε τα μοναστήρια λειτουργούσαν και ως μια συνεχεία της έννοιας της “Εκκλησίας του Δήμου”), βάση νόμων και διαταγμάτων,
(Νόμος 4108 ΦΕΚ 109/29 20/3/1929 Άρθρο 51
Παραχωρούνται εις την κυριότητα και νομήν εκάστης κοινότητος οι εντός των ορίων της περιφερείας αυτής περιλαμβανόμενοι βοσκήσιμοι τόποι οι ανήκοντες εις διαλελυμένας μονάς..)
υπέρ των εσόδων του ΔΗΜΟΣΪΟΥ, ΚΑΙ προς ΟΦΕΛΟΣ του ΣΥΝΟΛΛΟΥ των Δημοτών του Δήμου Σκύρου,.

ΤΑ ΟΡΙΑ αυτών των «Βοσκοτόπων-Μαντρών, ή Χορτονομών» στη Σκύρο, είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ στην περιγραφή των σημείων των ορίων τους. Εντός δε των ορίων αυτών υπάρχουν καλλιεργούμενα γεωργικά κτήματα υπό την κυριαρχία πληθώρας κατοίκων του Δήμου.

Τα ΔΕ ΕΞ ΙΔΙΩΤΩΝ, και δια ΙΔΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, εκμεταλλευόμενα «Βοσκοτόπια-Μάντρες, ή Χορτονομές», προερχόμενα πρωταρχικώς βάση ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ δια την ΠΕΡΙΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ μετά την απελευθέρωση, ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ,πέραν του ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ως συμβόλαια, στη συνέχεια ΕΧΟΥΝ συσταθεί ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΘΑΙΡΑΘΤΩΝ ΔΩΡΑΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, μέσω προικοσυμφώνων και αγοραπωλησιών, παρά του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ τους και ΜΟΝΟΝ διαμελισμού, ΕΝΤΟΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, έχουν επεκτείνει ΤΑ ΕΞΩΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΙΑ εις ΒΑΡΟΣ και του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και του ΔΗΜΟΥ και των υπό την κυριαρχία της πληθώρας των κατοίκων του Δήμου καλλιεργούμενα γεωργικά κτήματα.
Petition:
Εκ του εν πράγματι αυτού ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, εις την αλληλουχία των συμβολαιογραφικών ΠΡΑΞΕΩΝ των «Βοσκοτόπων-Μαντρών, ή Χορτονομών» ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΤΣΩΘΕΙ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΝΦΙΒΟΛΙΑΣ , ότι σε συμβόλαια προικοσυμφώνων και αγοραπωλησιών μεταξύ ιδιωτών, να παραποιούν επεκτατικός εις βάρος ΚΑΙ της Δημόσιας, και της Δημοτικής και ιδιωτικών περιουσιών, τα περιγραφικά όρια των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ «Βοσκοτόπων - Μαντρών, ή Χορτονομών» των, με αποτέλεσμα επικαλούμενοι την πλαστότητα των συμβολαίων

1) Ταλαιπωρούν με αγριότητα τους ειρηνόφιλους, πράους και δημιουργικούς στην μεγίστη πλειοψηφία, κατοίκους της νήσου Σκύρου.

2) Παρεμποδίζουν το ομαλό της διαχείρισης των τα του οίκου του Δήμου, από τους αιρετά εκλεγμένους ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ή ΜΗ αντιπροσώπους της Εκκλησίας του Δήμου, εξωθώντας τους ΣΕ ΕΠΙΟΡΚΕΣ και ΠΟΙΝΙΚΑ κολάσιμες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΠΡΑΞΕΙΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3) Είναι γάγγραινα εκθρέμματος διαπλοκής, εις βάρος της Δημόσιας, Δημοτικής και Ιδιωτικών περιουσιών, που αμφίδρομα συμπαρασύρουν ομοφώνως το Δημοτικό Συμβούλιο, ΣΕ ΕΠΙΟΡΚΕΣ και ΠΟΙΝΙΚΑ κολάσιμες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΠΡΑΞΕΙΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4) Οι διαπλεκόμενοι πολιτικομίκτες πολιτικοεραστές, επικαλούμενοι τα πλαστά τους συμβόλαια περί «χορτονομής», δίνουν και μέσω δικονομικών δικαστικών αποφάσεων, νομικά «αερίσματα» στους Τούρκους, να επικαλούνται ιδία δικαιώματα «αερονομής», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ της ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ όταν παραβιάζουν τον εθνικό μας εναέριο χώρο.

5) Και επιπλέον επιφέρουν ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ παρεμβολών ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ και πέραν του αιγιαλού της Σκύρου, όπως στα δικαστήρια της Χαλκίδας, και σίγουρα και όχι μόνον, έχοντας υπ΄ όψι το σκάνδαλο της Μ.Μ. Λαύρας.

Τουλάχιστον ΚΑΙ εν προκειμένου για τη Σκύρο και ίσως και όχι μόνον, έχει πλέον αναχθεί σε μέθοδο εποφθαλμιούσα οικειοποίηση, δημόσιας δημοτικής και διωτικών περιουσιών.

Η διατήρηση της έκρυθμης αυτής ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ κατάστασης είναι άρρηκτα δεμένη με το σκάνδαλο της Μ.Μ. Λαύρας στη Σκύρο, και την οικειοποίηση της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας, σε σημείο που εκ του Αρείου Πάγου να έχει διαταχθεί Εισαγγελική Έρευνα.

Και καθότι
(..! Και βεβαίως στη δικαιοσύνη δεν είναι επιτρεπτές οι παρεμβάσεις, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχεται και να κρίνεται, όταν με τις πράξεις της δημιουργεί δικαιολογημένες σκέψεις ότι δεν συμβάλλει στη διερεύνηση υποθέσεων, που ενδιαφέρουν κυρίαρχα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών".)
(σ.σ. Παπαγεωργίου Γεώργιος πρώην βουλευτής Εύβοιας)

Αιτούμαι το ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ
Με ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ αυτό το ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ “εθιμικό δίκαιο”, που ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ σε δικαστικές αποφάσεις ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ και είναι σύννομο και σύμφωνο με το διεθνές και ιδιωτικό δίκαιο, ΔΙΟΤΙ έχει ΠΑΡΕΚΤΡΑΠΕΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ που εξυπηρετούσε για τις ανάγκες των ΤΟΤΕ καιρών, της ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ και ΑΠΟΔΟΣΗΣ της ΔΕΚΑΤΗΣ στον ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ εποφθαλμιούσα οικειοποίηση, δημόσιας δημοτικής και ιδιωτικών περιουσιών.

Με εκτίμηση
Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου