Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Η Δημοτική Χορτονομή του Δήμου Σκύρου ως λεία αρπαχτικών

Με ΡΟΖ χρώμα τα αποτυπωμένος συρρικνωμένα όρια των επιμέρους τμημάτων, Στόμα Μαλά και Πέτρα, για περιθώρια Ντεκτάδικων ορέξεων, και μη υποχρεώσεως ανάληψης ευθύνης προάσπισης των από τον Δήμο.

Παρά την ψευδή δια του εγγράφου 1868/12-4-06 υπόσχεση στο ΣΕΕΔΔ περί εκταμίευσης χρημάτων εκ του έργου "Βελτίωση βοσκοτόπων"μέσω του μέτρου 1.7 του Γ ΚΠΣ από όπου θα προέκυπταν σαφή και αποτυπομένα πλέον τα όρια των δημοτικών τουλάχιστον χορτονομών.

Τα επιμέρους όμως συρρικνωμένα όρια των τμημάτων Πέτρα-Στόμα Μαλά είναι αποτυπωμένα ήδη τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2005 από τον μελετητή διαχείρισης και προστασίας περιβάλοντος ΥΛΗ.

Τα επιμέρους δε όρια του τμήματος της δημοτικής χορτονομής Νότες-Φέρε Κάμπος, παρότι ήταν στη διάθεση του Δήμου πριν από την 30-9-2005, επιμελώς και τότε δεν τα επικαλέσθηκαν λόγω στρουθοκαμηλισμού, για την υπεκφυγή της ανάληψης ευθύνης και υποχρέωσης του δήμου να υπερασπιστή την δημοτική περιουσία, ως δε υποτελής των διαπλεκόμενων στη διαφθορά έλαβαν δε την ομόφωνη απόφαση 153/05 έχοντας σαφέστατη γνώση του σημείου διαχωρισμού των ορίων μεταξύ της δημοτικής χορτονομής και της καταπατημένης έκτασης της, βάση του τοπογραφικού μου και μόνον στο εμφαινόμενο τμήμα αυτού, δεξιά και αριστερά του τοπογραφικού μου όμως, ασαφή τα όρια δια τους συμβούλους και απροσδιόριστα.

Ο δήμος όμως αποκρύβει και από της δημόσιες υπηρεσίες, και από τον δικηγόρο του, και από την δικαιοσύνη την ύπαρξη των στοιχείων των εγγράφων που τεκμηριώνουν και κατοχυρώνουν τα όρια της δημόσιας περιουσίας που παραχωρήθηκε στο δήμο.

Ακόμα και αυτά που με θυσίες οι δημότες της Σκύρου έχουν επιβεβαιώσει δια δικαστικών αποφάσεων σε δίκες στη Χαλκίδα, και είναι κατατεθειμένα και καταχωρημένα στα αρχεία του δήμου Σκύρου, όπως ενδεικτικά ορισμένα είναι σημειωμένα στο τμήμα του Νότες-Φέρε Κάμπος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου