Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

"..στη δικαιοσύνη δεν είναι επιτρεπτές οι παρεμβάσεις.."

"..Και βεβαίως στη δικαιοσύνη δεν είναι επιτρεπτές οι παρεμβάσεις,..." 
... όταν προέχει συμφέρον (επεξήγηση νομικού Μ.Μ. Λαύρας (?)συμψηφισμού σκανδάλων ... 

"..αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγχεται και να κρίνεται,.." ... όπως κατά τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιο Σανιδά, ο οποίος διέταξε εισαγγελική έρευνα ...

"..όταν με τις πράξεις της δημιουργεί δικαιολογημένες σκέψεις.."
... ένα χρόνο μετά της προηγηθείσας συνέντευξης του πρώην Βουλευτή Βαγγέλη Αποστόλου ...


"..ότι δεν συμβάλλει στη διερεύνηση υποθέσεων..."
... που είναι απότοκες δικαστικών αποφάσεων (τοποθέτηση εισαγγελέα) παραπλανήσεως των δικαστηρίων ...

"..που ενδιαφέρουν κυρίαρχα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών".
 ... που στηρίχτηκαν σε ψευδή στοιχεία και ψευδομαρτυρίες (τοποθέτηση εισαγγελέα) τα δε Χρυσόβουλα (εκ του πρακτέου) δεν κάναν (μη δικονομικής υποχρέωσης) την εμφάνιση τους.