Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

"..γενική εἶναι η ἐξαχρείωσις ἀρχόντων καί ἀρχομένων.."

Απόσπασμα από την σελίδα 11 του βιβλίου
“Η Σκύρος κατά την Επανάσταση του 1821”
(ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ 1944
του Δ. Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗ από τη ΣΚΥΡΙΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκδοση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ

Σελ. 11  1818 Μάιος  "..ἀπανγχονίζονται είς Κωνσταντινούπολιν.."

« Ἠ κατάστασις ἐπιδεινούται διαρκώς ἐντός της Σκύρου, γενική εἶναι η ἐξαχρείωσις ἀρχόντων καί ἀρχομένων καί είς την ἀνωμαλίαν αύτήν εύρέθησαν πολλοί νά καταπατήσουν τήν ίδιοκτησίαν άλλων.
Δύο προεστοί, κατηγορηθέντες (δι’ ἀναφοράς) διά καταχρήσεις, ἀδίκους ἀποφάσεις και αύθαιρεσίας, ἀπανγχονίζονται είς Κωνσταντινούπολιν (7) τον Μάιν του 1818.»

«Καχυποψία καί τρόμος και έλλειψις ἀσφάλειας ἐπικρατούν. Η κοινότης ματαίως δανείζεται από τοκογλύφους της Κων/λεως δια την πληρωμήν των φόρων. Το προς τους Τούρκους χρέος ὐπρερβαίνει τας 300.000 γροσίων, πάσα δε ἐπιβολή υπό των δημογερόντων νέων φόρων δια την είσπραξιν των καθυστερούμενων, ἐξεγείρει τον διηρημένον λαόν, πεινώντα και βαρύτατα ἐπιβαρυνόμενον του οποίου ἐν τέλει η ὀργή κορυφούται και ἐκσπά εις ἐπαναστατικήν ἐνέργειαν.
Είς τήν άμεσον δηλ. πρός τόν Καπετάν πασά καί τόν Διερμηνέα τού στόλου καταγγελίαν τών προεστών, οί ὀποίοι φέρονται ώς αίτιοι τής κακοδαιμονίας τής νήσου!»
« Ή συγκινητική αὐτή ἀναφορά ἐγράφη τον Ἰανουάριον του (8). Ἀλλ’ ήδη, πρίν οί Τούρκοι προφτάσουν να ἐπέμβουν, μεσολαβεί γεγονός, το ὀποίον ήλλαξεν άρδην τήν θέσιν όχι μόνον τής Σκύρου, ἀλλά σύμπαντος του Ἐλληνισμού, Ή Ἐπανάστασις.»

Σελ. 20  1823 Ιούνιος η "Κουμπαριά"  Λιακοπουλος-Μαυρίκος

Τον Ιούνιον επεσκέφθησαν την Σκύρον – ασφαλώς όχι χάριν παραθερισμού – Μακεδόνες υπό τον Μήτρον Λιακόπουλον, .. εκ των παραμενόντων συνήθως εις την Σκιάθον.
Ο Λιακόπουλος μετέφερεν εις Σκυρον την σύζηγόν του και συνεδέθη με “κουμπαριά” μετά τινος ποιμενικής της νήσου οικογενειας.
Η παράδοσις αναφέρει ότι
η προστασία του οπλαρχηγού αυτου
συνετέλεσεν ώστε το ποίμνιον του κουμπάρου του  (Ιωάννου Μαυρίκου) να περισωθή από την γενικήν εξολόθρευσιν, ην υπέστησαν τα ποίμνια  (σ.σ. εννοείται των άλλων ποιμένων) της νήσου από τους “Λιάπηδες”

Επίλογος 
Με το σκεπτικό ότι μια και μόνο καταγγελία , και δη όταν προέρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι επαναστατική ενέργεια κατά "..τών προεστών, οί ὀποίοι φέρονται ώς αίτιοι τής κακοδαιμονίας τής νήσου!»",  να σκεφτεί τότε κανείς πόσες επαναστατικές ενέργειες έχει καταπνίξει η ελληνική δικαιοσύνη και οι αιρετοί άρχοντες του Ν.Π.Δ.Δ. της Σκύρου!

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΑΣΗ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΘΕΑΣΗ της ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ χρίζει ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ πέρα από λόγους επικαλούμενους στιγμιαία προγονικά μεγαλεία Ελληνιστικών αξιών της Δημοκρατίας.

Τέτοιου είδους όμως τοποθετήσεις
που επιτάσσει το '' Δράσε τοπικά αλλά Σκέψου και Παγκόσμια'', προϋποθέτει μια στρατηγική παιδείας και προτροπής δράσεων επί της ουσίας του '' Σκέψου Παγκόσμια αλλά Δράσε ΚΑΙ Τοπικά', και είναι εδώ που υπάρχου κενά δημιουργικής φαντασίας.για μια εναρκτήρια ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑ μεταξύ Αυτοδιοικητικών κινημάτων, ακόμα και μεταξύ των Κομμάτων

Ίσως σε ένα σημείο να οφείλεται κατά πολύ στη μη συνειδητοποίηση του προσδιορισμού τι εστί ΣΟΦΙΑ, από ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ακαδημαϊκούς κι άλλους παράγοντες που προσυπογράφουν ΚΑΙ ως διανοούμενοι διάφορα "ρητορικά” κείμενα.

Εν πρώτης, έχοντας υπ΄ όψιν ότι τα θεμέλια της εξάπλωσης του Ελληνισμού που επιτεύχθηκε με την εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου, μας διαφεύγει μια βασική αρχή παιδείας που απέκτησε από το δάσκαλό του, Αριστοτέλη, και έχει αφήσει δυο μνημεία που είναι ΑΚΟΜΑ πρωτοφανούς σημασίας ΠΑΓΚΠΣΜΙΟΣ, αλλά και προϋπόθεσης για το μεγαλείο της ενότητας, των Ελλήνων για μια δημιουργική εξωστρέφεια που καορός να συμπεριλάβει, και το πέραν “.πλην Λακεδαιμόνιων .”

 Τα μνημεία αυτά ‘‘ΧΕΡΩΝΕΙΑ’’, ‘‘ΑΜΦΙΠΟΛΗ’’, είναι και σημαντικά και ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, καταδεικνύουν το θεμελιώδες του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ λίθου του πνεύματος του Μεγαλέξανδρου, κάτι που το συναντάμε σ΄ όλη την πορεία του, μέσα από τη στάση του απέναντι και σε άλλους λαούς, ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ δεν το έχει συλλάβει ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ η ιντελιγκέντσια των Ελλήνων ακαδημαϊκών και πολιτικών παραγόντων ως σημείο αναφοράς ΑΛΛΑ και προϋπόθεσης του πνεύματος που εκφράζουν, και θα πρεπε να βρίσκει τον καθένα με τη Σάριζα της σκέψης του στην πρώτη γραμμή! Όχι για λάφυρα ΥΠΕΡΟΨΙΑΣ!, αλλά ως προσφορά πνευματικής ευδαιμονίας προς τον οικουμενικό
ΠΑΝΟΠΤΗ πολίτη!

Η ΚΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΛΕΩΝΤΑ είναι κεκτημένο δικαίωμα του κάθε ΠΑΞ ΧΕΛΛΕΝΙΚΑ 


Επί του πρακτικού όμως υπάρχει και ΑΛΛΟ κενό αποστασιοποίησης από δράσεις απλές και εφικτές, αρκεί μόνον ένα φύσημα, έχω καταθέσει δύο σκεπτικά που απεγκλωβίζουν από το ατέρμονο της ρητορικής περί ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ μεγαλείων και επιτάσσουν άμεση προσγείωση, τις οποίες καταθέτω ΕΔΩ!!1) Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜ

Και πάντα κατά νου ότι τελικά 

και η “οδός Φιλελλήνων” στον ίδιο  “δρόμο”  καταλήγει, πέρα από “Θερμοπύλες”  και “Ιθάκες”  
αλλά και μέσα από τα “χνάρια της σκέψης ενός φιλέλληνα”  ποτέ δεν ξέρεις πότε που και ΠΩΣ θα ανπαυθεί κανείς στην αιωνιότητα της γαλήνης!

Είμαστε όμως άξιοι να συμβάλουμε σε μια “Εθνική Επιταγή Πνευματικών αξιών” ,
όπου θα λάβει   χώρα  η προφητεία των ποιητών!

 Αν! αξίζει? 
το εφήμερο της ζωής μας, μια τέτοια ποιότητα  ευνομούμενης πολιτείας?
τότε το “συν Αθηνά και χείρα κείνι”, είναι ΠΑΝΤΑ επίκαιρο όσο ποτέ, αν όχι χαρά στον ιδιώτη μας! (idiot = ηλίθιος=ιδιώτης)

Ο "Άνθρωπος πέθανε!, Ζήτω! ο Άνθρωπος.

Ίσως κι ο κάκτος να μην είναι τόσο κακός, και ΜΑΛΟΝ δεν το ξέρει και φοβάται! 


Τι φοβάται όμως μη απολέσει τα περιουσιακά του, η ΠΙΟΤΕΡΟ είναι η φοβία της συναίσθησης, του πως θα απαλαγεί τη ντροπή των προγωνικών αμαρτημάτων της συλλογικής του μνήμης?