Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο Δήμος Σκύρου απέκρυψε στοιχεία ......

..από το δικηγόρο του, και τη δικαιοσύνη, προς κάλυψη πλασματικών συμβολαίων των καταπατητών στη δίκη Α05-3832 την 27-10-2006

Προς τους κ.κ Δήμαρχο Μ. Χατζηγιαννάκη, πρ. δημοτικού συμβουλίου ..... και πρωην αντιδ. .......
Και άπαντες τους δημοτικούς συμβούλους, τον νομικό σύμβουλο του δήμου έπαρχο και την κ. αγρονόμο
Ως προς τα διαχωριστικά όρια μεταξύ της δημοτικής χορτονομής και κλ. Μαυρίκου.

Η θέση του εγνωσμένου σημείου ‘’Χαλίκι’’ των ορίων της χορτονομής, το οποίο αναφέρετε στο ενδιάμεσο της περιγραφής του συνόλου των ορίων της, στη διαδρομή, *δρόμον Αγίας Παρασκευής, και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα, εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνοντε προς την Κουρνιότισα, εκείθεν εις κ.τ.λ….*: Η θέση αυτή, ‘’ Χαλίκι,’’ προσδιορίζετε από το όσα νερά χύνοντε προς την Κουρνιότισα όπως αυτό αναφέρετε και στα συμβόλαια της εξ αδιαιρέτου χορτονομής των συμβολαίων
Εν Αθήναι 31-5-1927 Αριθμ.378 Μεταγραφέν εν τόμο 54 αριθμ. 170 του Δήμου Σκύρου την 26-8-1927 και
Εν Πειραιεί 5-7-1941 αριθμ.170 Μεταγραφέν εν τόμω 57 αριθμ.480 του Δήμου Σκύρου την 10/8/1941 αλλά και
στο από 10-1-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό, και ενόρκως βεβαιωθέν εν Σκύρο την 12-10-1897 αρ.2793 ενώπιον του εν Σκύρο εδρεύοντος συμβολαιογράφου Γρηγορίου Βαθάκου, το οποίο έχει απόλυτη και άμεση σχέση με το Εν Σκύρο 5-7-1965 αριθ. 3810 συνταχθέν δια την πώληση της χορτονομής συμβόλαιο.

Η θέση του εγνωσμένου σημείου των ορίων της χορτονομής, <Χαλίκι> της ‘‘θέσιν Χαλίκι αραχώνι’’ είναι το αποδεκτό και αναμφισβήτητο σημείο, που πηγάζει από τα ανωτέρω συμβόλαια, τούτο επικυρώνετε και από την έκθεση εξέτασης, την 10 Ιανουαρίου του έτους 2000, του κατηγορούμενου Μαυρίκου Εμμανουήλ Μαυρίκου ο οποίος και γράμματα γνώριζε, αλλά και τα ανωτέρω συμβόλαια, Εν Πειραιεί, 5-7-1941 αριθ. 170, και Εν Σκύρο 5-7-1965 αριθ. 3810, δια του λόγου του, τω αληθές επικαλείτω, αλλά ουχί τω εκ του νόμου δικαιώματος παραιτούμενος, ως μη υπόχρεος την αλήθεια και μόνον να ειπεί, εψεύδετω ενώπιον της δικαιοσύνης όταν την τότε καταπάτηση ως κατηγορούμενος ηρνήθη, αλλά και μέχρι σήμερον μέσω των κληρονόμων έχει διατηρηθεί.

Η θέση του εγνωσμένου σημείου <αραχώνι Γεωργίου Ορφανού> το οποίο και αναφέρετε στο ενδιάμεσο της περιγραφής εκ του συνόλου των ορίων της διαδρομής, * δρόμον Αγίας Παρασκευής, και αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα, εκείθεν εις θέσιν Χαλίκι αραχώνι όσα νερά χύνοντε προς την Κουρνιότισα, εκείθεν εις αγρόν Καββαδίνη (χωράφι) το κάτωθι μέρος, εκείθεν εις αγρόν (χωράφι) Γεωργίου Λιό, εκείθεν αραχώνι Γεωργίου Ορφανού εις θέσιν Αντωνιού κονάκια Μαργέτη* αυτή προσδιορίζετε από την πορεία προς το χωράφι Γεωργίου Λιό και τα κονάκια Μαργέτη, και ουδέν έχει να κάνει με το εκ παραδρομής η κατόπιν λανθασμένης περιγραφής των ορίων στο συμβόλαιο 3564/21-12-1989, και εν συνεχεία στο συμβόλαιο 8196/6-9-2004 της αποδοχή κληρονομιάς των κληρονόμων Εμμ. Μαυρίκου,

Η θέση του εγνωσμένου σημείου των ορίων της χορτονομής, <αραχώνι Γεωργίου Ορφανού> είναι το αποδεκτό και αναμφισβήτητο σημείο που πηγάζει από τα ανωτέρω συμβόλαια, τούτο επικυρώνετε και από την έκθεση εξέτασης, την 10 Ιανουαρίου του έτους 2000, του κατηγορούμενου Μαυρίκου Εμμανουήλ Μαυρίκου ο οποίος και γράμματα γνώριζε, αλλά και τα ανωτέρω συμβόλαια, Εν Πειραιεί, 5-7-1941 αριθ. 170, και Εν Σκύρο 5-7-1965 αριθ. 3810, δια του λόγου του τω αληθές επικαλείτω, αλλά και ουχί τω εκ του νόμου δικαιώματος παραιτούμενος, ως μη υπόχρεος την αλήθεια και μόνον να ειπεί εψεύδετω ενώπιον της δικαιοσύνης όταν την τότε καταπάτηση ως κατηγορούμενος ηρνήθη, αλλά και μέχρι σήμερον μέσω των κληρονόμων έχει διατηρηθεί.

Εδώ εύλογα μπορεί κανείς να υποθέσει συνεργεία σε προσπάθεια οικειοποίησης περιουσιακού οφέλους στο βεληνεκούς του χρόνου, καθότι στο συμβόλαιο 3564/21-12-1989 και την αποδοχή κληρονομιάς 8196/6-9-2004 τα όρια της ίδιας διαδρομής, της πορείας των ορίων, έχουν δεξιά αποκλίνουσα πορεία, και δια τον λόγο τούτου επισέρχοντε νέα ονομαστικά σημεία διαστρεβλώσεις ονομάτων αλλά και μετάταξη στη σειρά των σημείων ως εμφένετε στα παρακάτω πλαστά όρια του συμβολαίου του 1989 και αποδεχόμενων το 2004 από τους κληρονόμους.
Αγία Παρασκευή, και ευθεία Κυριαζή Μούτσνο και αγρόν Εμμανουήλ Γ. Ορφανού(κουρεμένου),ευθεία κάτωθεν στεφανιά χαλίκι-ευθεία κρύο νερό*..κ.τ.λ. και πάει λέγοντας
Σε αντίθεση των ορίων του 1927, δρόμον Αγίας Παρασκευής, αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα, θέσιν Χαλίκι αραχώνι εις τα νερά χύνονται προς την Κουρνιότισα, Καββαδίνη (χωράφι) το κάτωθι μέρος, (χωράφι) Γεωργίου Λιό, αραχώνι Γεωργίου Ορφανού

Είναι καταφανές
1) Πρώτον η αντικατάσταση του σημείου αγρόν Γεωργίου Νικ. Μπαλάφα* από το * και ευθεία Κυριαζή Μούτσνο*
2) Δεύτερον η αποσιώπηση του σημείου *αραχώνι Γεωργίου Ορφανού* ο διαμελισμός αυτού και αντικατάστασή του με το παραπλανητικό *αγρόν Εμμανουήλ Γ. Ορφανού*
3) Η αναδιάταξη των σημείων των ορίων ώστε να προηγείται η λέξη Ορφανού του σημείου *αραχώνι Γεωργίου Ορφανού*
στη σειρά των σημείων των ορίων, από τη λέξη Χαλίκι της θέσις *θέσιν χαλίκι αραχώνι*
4) Το σημείο *θέσιν χαλίκι αραχώνι* εκτός της μετάθεσης του μετατρέπετε σε *ευθείαν κάτωθεν στεφανιά χαλίκι*

Στοκχόλμη 15-7-2006
Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου