Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Πλασματικό συμβόλαιο περιορισμένης καταπάτησης

1918 Εν Αθήναι 26-10-1918 Αριθμ. 20344
Μεταγραφέν εν τόμο 53 αριθμ. 371 του Δήμου Σκύρου την 23-7-1925
Προικοσύμφωνο δραχμών 35.000

Συμβολαιογράφος Διονυσίου Ν. Γυαντζέ
--------------------------------------------
Μάρτυρες

--------------------------------------------
Προικοδότης Νικόλαος Γεωργίου Παναγιώτου
Κάτοχος εξ ολοκλήρου εκ δωρεάς εκ πατρός Γεωργίου Ν. Παναγιώτου
--------------------------------------------
Προικοδοτούμενος Ιωάννης Αχιλλέως Ρακίνας
Άννα κόρη Νικολάου Γ. Παναγιώτου
--------------------------------------------
Προικοδοτούμενη χορτονομή μεταξύ άλλων,
Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου μιας χορτονομής κειμένης εις θέσιν <<Σέλες>> της Σκύρου και συνορευομένης γύροθεν με οδόν Μαχαιρά, εκείθεν εις Πετρούλα, δρόμον αγιά Παρασκευή αγρόν Γ.Ν.Μπαλαφά, θέσιν Χαλίκι αραχώνι εις τα νερά χύνονται προς την Κουρνιώτισσα Καββαδίνη χωράφι το κάτωθι μέρος, χωράφι Γεωργιού Λιό, αραχώνι Γεωργίου Ορφανού, αγρόν ή ελαίωνα Γεωργίου Μαυρουδή, ρυζοβουνιά έως της Παπαδιάς Βογιατζή ελαίωνα τον ανήφορον ποταμόν παπά Μικέ έως Βιλλαέτσι εις τον ποταμόν της Καρνάς έως την θάλασσαν την παραλίαν και εις του Ανδριώτη και εις Μαχαιρά.

Μαύρη Γραμμή Η επιμέρους πορεία του ορίου Θέσι ΧΑΛΙΚΙ αραχώνι, ΚΑΒΒΑΔΙΝΗ Χωράφι το κάτωθι μέρος, των συμβολαίων. 1918/1927/1941/1965 και γονικών παροχών 1981/1982 καθώς και του ιδιωτικού συμφωνιτικού 1966 ενόρκως βεβαιωθέν το 1987
Κιτρινη γραμμή Η επιμέρους πορεία των πλασματικών ορίου του συμβολαίου του 1989.

Κόκκινη γραμμή παράνομος φράκτης λόγω απληστίας των καταπατητών, και πολιτικής κάλυψης από διαπλεκόμενους του Δήμου.
Σκύρος 3/11/2006
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου